Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

kikka
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viapimpmyheart pimpmyheart

June 25 2015

7266 2a0a 500
Reposted fromtwice twice viahoseanna hoseanna

June 22 2015

kikka

June 08 2015

kikka
Jak to jest być człowiekiem
spytał ptak
Sama nie wiem
Być więźniem swojej skóry
a sięgać nieskończoności
być jeńcem drobiny czasu
a dotykać wieczności
być beznadziejnie niepewnym
i szaleńcem nadziei
być igłą szronu
i garścią upału
wdychać powietrze
dusić się bez słowa
płonąć
i gniazdo mieć z popiołu
jeść chleb
lecz głodem się nasycać
umierać bez miłości
a kochać przez śmierć
To śmieszne odrzekł ptak
wzlatując w przestrzeń lekko
— „Śmieszne” / Anna Kamieńska
Reposted fromciarka ciarka

May 19 2015

kikka
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife vianienasycenie nienasycenie
1612 e4f3 500

electripipedream:

Vassar college girls practicing Greek dances
1923

April 19 2015

kikka
Ludzie smutni są wtedy,
 kiedy nie rozumieją,
 że ze świata należy się śmiać 
,a nie go rozumieć. 
— Po sezonie
Reposted fromcytaty cytaty viainspirations inspirations

April 18 2015

kikka
2697 fe2d

March 30 2015

kikka

Gervasio Troche


Gervasio Troche (Uruguayan, b. 1976, Buenos Aires, Argentina)    Drawings


Via
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaiizu iizu

March 27 2015

kikka
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych.
Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromrickymp rickymp viakawainka kawainka

March 13 2015

7579 8b59
Reposted fromkimik kimik viaoblivious oblivious

March 11 2015

kikka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialugola lugola

February 27 2015

kikka
5346 c7eb
Reposted fromrol rol viazapachsiana zapachsiana

February 22 2015

kikka
kikka
6514 07da
Reposted fromscorpix scorpix viabirke birke
kikka
0103 3ecb

February 14 2015

kikka

January 18 2015

0479 20de 500

somosinevitables:

Valentino S/S 2015

Reposted frommadsmikkelsens madsmikkelsens viascorpix scorpix

January 06 2015

kikka
1893 5fff 500
Reposted fromrol rol viainspirations inspirations

October 15 2014

kikka
7954 c66f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl